با مزایای سیستم VoIP بیشتر آشنا شوید

VoIP برگرفته از Voice over Internet Protocol که با نام IP تلفنی نیز از آن یاد می شود، امکان استفاده از شبکه های کامپیوتری به منظور مکالمات تلفنی را فراهم… read more →