پیام تبریک سال نو

محمودرضا حمصیان اتفاق، موسس شرکت فاراد رایانه پرداز از طرف هیئت مدیره، مدیریت عامل، مدیران ارشد و کلیه پرسنل شرکت، سال نو ١٣٩۶ را به کلیه کارفرمایان و مشتریان محترم،… read more →