سیستم های نظارت تصویری – RAID

RAID چیست؟ RAID مخفف عبارت Redundant Array of Inexpensive Disks می باشد و وظیفه آن ایجاد یک کل واحد از مجموع چند هارد دیسک است. به عبارت دیگر با قرار… read more →