فشرده سازی تصاویر در دوربین های مداربسته

ضبط تصاویر در یک سیستم دیجیتال بدون حذف فریم‌ های زائد و تکراری فضای زیادی را اشغال می‌کند. در نقطه مقابل، فشرده سازی بیش ازحد نیز کیفیت تصاویر را به… read more →