فریم در ثانیه (FPS) چیست؟

نرخ فریم یا تعداد فریم (Frame per second) که آن را با FPS نیز نمایش می دهند نشان دهنده تعداد قاب های تصویر یک فایل ویدئویی در طول یک ثانیه… read more →