سیستم های نظارت تصویری – Resolution

جزئیات موجود در یک تصویر به وسیله مشخصه‌ای به نام رزولوشن تعریف می‌گردد. هرچه فاصله کانونی لنز کوچک‌تر باشد، زاویه دید گسترده‌تر می گردد. در اغلب لنز‌ها، فاصله کانونی بزرگتر… read more →