شبکه ذخیره سازی محلی – SAN

SAN مخفف عبارت Storage Area Network یا شبکه ذخیره سازی محلی می باشد. این تجهیز ذخیره سازی اطلاعات در شبکه تا حدودی شبیه به NAS می باشد و شامل مجموعه… read more →