دوربین اسپیددام Speed Dome یا PTZ Dome

حتما دوربین هایی را به شکل نیمکره ای در محیط های باز، چهارراه ها و داخل ساختمان ها دیده اید، دوربین هایی که با سرعت بسیار بالا می توانند به… read more →