سیستم های نظارت تصویری – POE

اصطلاح POE مخفف سه واژه Power On Ethernet به معنای تامین برق از طریق کابل شبکه است. تجهیزاتی که دارای قابلیت POE هستند، امکان تامین برق از طریق کابل شبکه… read more →