Email: info@faradrp.com | Tel: 031-36254311 | -

برد هوشمند ای برد

Project Description

توضیحات ای برد (I board)

مشخصات توضیحات
مشخصات ای برد توضیحات  ای برد

دانلود مشخصات فنی

دانلود کاتالوگ

Back to Top
گروه مهندسی فاراد رایانه پرداز