Email: info@faradrp.com | Tel: 031-36254311 | -

پروژه EPC

 پروژه های کلید در دست  ( EPC):

EPC در واقع سرنام این واژگان است: Engineering  Procurement  Construction که به سادگی می توان آنرا به مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد و معروف به پروژه های کلید در دست هستند.
در چنین پروژه هایی تمام فعالیت های لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی و مهندسی تا تدارکات و ساخت نهایی برعهده یک پیمانکار گذاشته میشود.

چرا EPC :

•    اطمينان‌ كارفرما يا صاحب‌ كار از مبلغ‌ نهايي
•    ‌ اطمينان‌ كارفرما يا صاحب‌ كار  از زمان‌ قطعی پايان‌ كار
•    عدم لوث شدن مسئولیت و تقسیم کار
•    در پایان کار نتیجه مسئوليت‌ در عملكرد، آزمايش‌ و كارايي‌ و تجهيزات‌ به‌ طور كامل‌ برعهده‌ پيمانكار است.
•    ریسک کمتر و نتیجه بهتر برای کارفرما
•    آسان شدن  کار  کارفرما به دلیل محدود کردن کار به یک پیمانکار به جای چندین پیمانکار

 

Back to Top
گروه مهندسی فاراد رایانه پرداز