Email: info@faradrp.com | Tel: 031-36254311 | -

سمینارها

اولین سمینار تخصصی نظارت تصویری در اصفهان

اولین سمینار تخصصی نظارت تصویری در اصفهان

با توجه به اهمیت روز افزون مباحث تخصصی مربوط به صنعت IT در شاخه مدیریت و نظارت هوشمند تصاویر و همچنین سیستم های کنترل دسترسی(Access Control) در حوزه مدیریت، حراست و IT سازمان های دولتی و خصوصی، ادارات و ارگان های مختلف، شرکت مهندسی فاراد رایانه پرداز برای اولین بار به صورت تخصصی اقدام به برگزاری سمینار “سامانه های هوشمند” در سال 1390 نمود. در این سمینار مباحثی همچون شبکه های ساخت یافته، مدیریت امنیت اطلاعات، نظارت هوشمند تصاوير، مدیریت هوشمند تصاویر و کنترل هوشمند دسترسی مطرح شد.

این سمینار روز اول خردادماه و با حضور :

  •     سازمان های دولتی : مدیران کل، ارشد، حراست و IT
  •     سازمان های خصوصی : مدیران عامل، مدیران IT
  •     مراکز نظامی : فرماندهان، حفاظت اطلاعات و معاونت طرح و برنامه ریزی
  •     مراكز آموزشي : مديران پژوهشي

برگزار شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه ارائه جدیدترین دستاورد شرکت مهندسی فاراد رایانه پرداز در حوزه نظارت تصویری بود که با استقبال حاضرین در این جلسه روبرو گردید.

Back to Top
گروه مهندسی فاراد رایانه پرداز