بیست و چهارمین سالروز تاسیس فاراد مبارک باد

24 سال تلاش بی وقفه به پشتوانه اعتماد شما سپری شد
در این دوران پر فراز و نشیب اقتصادی در مسیری هستیم سخت با دشواری های بسیار ولی به پشتوانه اعتماد شما عزیزان که بزرگ ترین سرمایه شرکت فاراد هستید با تمام توان در جهت اعتلای رسالتمان که همان کسب رضایتمندی مشتریان می باشد گام برمی داریم. قطعاً طی نمودن این مسیر، بی عیب و نقص می باشد اگر شما در کنار ما باشید.

از خداوند منان حفظ این اعتماد را مسئلت مینماییم