سیستم های نظارت تصویری – IP

دوربین مداربسته ضد گردغبار

دوربینها چگونه در برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاومت می کنند؟
IP مخفف عبارت Ingress Protection (محافظت شده در برابر نفوذ) می باشد. همواره پس از استاندارد IP دو عدد یک رقمی مجزا نیز درج می گردد (IPXY). اولین رقم این رتبه بندی (X) درجه امنیت در برابر نفوذ گرد و غبار مربوط می شود. (6 به معنای غیر قابل نفوذ بودن در برابر گرد و غبار است). و دومین رقم این رتبه بندی (Y) به درجه مقاومت در برابر آب مربوط می شود. (رقم 7 به معنای غیر قابل نفوذ بودن در برابر نفوذ آب با شدت زیاد است.)
در دوربین های مدار بسته هیچ پوششی را نمی توان به طور مطلق ضد آب فرض کرد. اما درجات مقاومت دوربین های مدار بسته در مقابل نفوذ آب قابل بررسی می باشد.این مقاومت از طریق استاندارد IP مورد بررسی قرار می گیرد و مشخص می کند هر پوشش تا چه اندازه در مقابل نفوذ آب و گرد و غبار از خود مقاومت نشان می دهد.
دوربین های ضد آب به طور عمومی IP بالاتر از ۶۵ دارند. پوششی با این درجه از مقاومت میتواند از نفوذ آب باران به دوربین محافظت کند. تست های مربوط به استاندارد IP به صورت کامل مطابق با قوانین مشخص و از قبل تعیین شده صورت می پذیرد. به طور مثال در دوربین های مداربسته دارای استاندارد IP66، پس از پوشاندن قسمت پشتی دوربین (محل نصب دوربین به دیوار یا سقف) آب دارای فشار جهات مختلف برای مدت زمان معین به سمت دوربین پمپاژ می گردد. پس از اجرای این تست نبایستی اختلالی در عملکرد دوربین ایجاد شود.
آیا میتوان دوربین های مداربسته را در آب غوطه ور کرد؟
دوربین های مداربسته ضد آب معمولا دارای استاندارد IP66 هستند. دوربین هایی با این استاندارد را می توانید با آب پرفشار از هر جهت شوئید. اما معلق کردن دوربین در آب احتمالا موجب از کار افتادن آن خواهد شد. البته دوربین هایی با استاندارد IP67 نیز وجود دارند که میتوان انها را به صورت موقت در آب غوطه ور نمود.

نمایش خبرنامه