Email: info@faradrp.com | Tel: 031-36254311 | -

بیانیه ماموریت

tile

بیانیه ماموریت:

فاراد رایانه پرداز یک شرکت بازرگانی/خدماتی (از سال ۱۳۷۲) در حوزه مهندسی کامپیوتر و IT می باشد. ماموریت اصلی ما در این شرکت ارائه محصولات و خدمات مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات به مشتریانمان می باشد. پشتوانه اصلی ما در این راه دانش، تخصص و تعهد نیروی انسانی شرکت است. در این راستا همواره برنامه ریزی و اقدام به منظور رشد و تعالی نیروی انسانی در رئوس فعالیت های شرکت قرار دارد.خدمات ما علاوه بر استان اصفهان و استان های همجوار، شامل سایر استان های کشور نیز می گردد. ما در این شرکت در قبال توسعه و رشد بلند مدت و بازدهی مالی مناسب برای سهامداران نیز مسئول و متعهد می باشیم.

Back to Top
گروه مهندسی فاراد رایانه پرداز