Email: info@faradrp.com | Tel: 031-36254311 | -

بیست سال فعالیت

گروه مهنـدسی فــاراد رایانه پرداز در سال ۱۳۹۵ بیست و سومین سال فعالیت خود را  آغاز نمود. بیست و سه سال پر از فــراز و نشیب که نتیجه اش تجربیــات ارزشمنـــد در کنار شما همـــراهان همیشگی است.
راهی طـولانی و نه چندان آســـانی  را  با توکل بر ایزد منان سپری کردیم و راههـــایی تــازه را برای پاسخگویی به نیازهــای مشتریانمان که همیشه بهانه ای برای پیشرفت ما بوده اند با رعــایت اصل مهم مشتری مداری پیش رو داریم  بی شک با این عزم و اراده و همتی که در مجموعه فاراد ایجاد شده است و با یاری پروردگار و تکیه بر شعار همیشگی تفاوت را معنا کرده ایم و تاکید بر نوآوری و خلاقیت که رکن اساسی از ابتدای تاسیس تاکنون در این مجموعه  محســوب شده است  قله های ترقی سریعتر از گذشته طی خواهدشد.فاراد، پس از بیست و سه سال تلاش همچنان می کوشد تا با کمک تجربیات اندوخته شده در این مدت همچون گذشته قابل اعتماد به فعالیت خود ادامه دهد. امید است بتوانیم سهمی هرچند کوچک در جامعه IT کشورمان داشته باشیم.

Back to Top
گروه مهندسی فاراد رایانه پرداز