نمایشگاه IPAS 2015

ipas-2015-1

نمایشگاه IPAS 2015 با حضور شرکت های مختلف حوزه نظارت، ایمنی، حفاظت و تجهیزات پلیس از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۶ مهرماه ۱۳۹۴ در محل مصلی امام خمینی تهران برگزار گردید.
کمپانی Vivotek نیز مطابق سنوات قبل پذیرای همکاران و بازدیدکنندگان از نمایشگاه در غرفه شرکت پویا فرانگار بود. لازم به ذکر است IPAS 2015 برای اولین بار شاهد حضور مقامات شرکت Vivotek در سطح مدیرعامل (در روز آخر برگزاری نمایشگاه) بود.
لازم به ذکر است این رویداد بستر مناسبی جهت برخی تکنولوژی ها و محصولات جدید و همچنین دیدار با همکاران و مشتریان در محل غرفه شرکت PFN فراهم نمود.