Email: info@faradrp.com | Tel: 031-36254311 | -

نمایشگاه حفاظت و ایمنی ۱۳۹۱

نظارت تصویری هوشمند تخصص ماست

تخصصی ترین نمایشگاه امنیتی استان اصفهان اسفند ماه ۱۳۹۱ در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شد.
باید گفت این روزها در هر مکانی که وارد می شویم می بینیم که متن بزرگی با خط خوب یا بد با این مضمون نوشته شده است: (( این مکان مجهز به دوربین های مدار بسته می باشد )). اینکه نصب دوربین به واقع تبدیل به یک مد شده است موضوعی است که کسی نمی تواند آن را کتمان کند ولی آیا تا به حال با خود فکر کرده ایم که چگونه می توانیم از همین دوربین های به اصطلاح ساده به بهترین نحو استفاده نماییم؟ در تحقیقاتی که شرکت فاراد رایانه پرداز از صد مکان مجهز به دوربین مدار بسته به عمل آورد این نتیجه بدست آمد که بیش از ۷۰ درصد مکان ها تنها از امکان نظارت تصویری و مشاهده استفاده می نمایند و کمتر از ۳۰ درصد از خاصیت ضبط تصاویر استفاده می کنند. در جدیدترین تحقیقاتی که توسط یکی از مبتکران اصفهانی که از متخصصان شرکت فاراد رایانه پرداز هم می باشد انجام شد این نتیجه بدست آمده است که ما می توانیم دوربین های مدار بسته را به صورت هوشمندانه واقعی استفاده کنیم.
اینکه شما بتوانید با دوربین مدار بسته تعداد افرادی را که در یک مکان رفت و آمد می کنند شمارش نمایید و یا اینکه در کارخانه های بزرگ در صورت بوجود آمدن آتش سوزی، دوربین ها بصورت هوشمندانه به سوی دود و آتش چرخش داشته باشند از مواردی است که می شود با یک فکر مهندسی آن را بهینه کرد.نمایشگاه حفاظت و ایمنی بهانه ای شد تا فاراد برای اولین بار این سیستم را در قالب یک پروژه پیاده سازی شده به نظر متخصصان امنیتی برساند.

Back to Top
گروه مهندسی فاراد رایانه پرداز