مراسم جشن نوروز ۱۳۹۵ فاراد

به یاری خداوند متعال و پس از سپری نمودن یک سال همراه با فراز و نشیب، فرصتی دست داد تا در جمعی صمیمی و دوستانه فرا رسیدن نوروز باستانی را به پیشواز رویم. و در جشن پایان سال ۹۴ ضمن گرامی داشت بیست و دومین سالگرد تاسیس فاراد رایانه پرداز، مراسم تقدیر از پرسنل نیز انجام پذیرفت.

یکدلی مجموعه عوامل شرکت جهت بهره برداری موثر از سال کاری ۱۳۹۵ از نکات بارز و چشمگیر این مراسم بود.

41784246423641690381