قابلیت Vari-Angle IR (VAIR) چیست ؟

نور مناسب در تصویر برداری یکی از ویژگی بسیار اساسی در کیفیت تصویر می باشد. نور محیط ممکن است طبیعی و توسط نور مستقیم خورشید و یا مصنوعی توسط پرژکتور و LED  های موجود در محیط تامین شود، هنگامی که نور محیط کم باشد دوربین به صورت سیاه و سفید تصویر برداری می کند و ممکن است اشیاء مورد نظر در تصویر دارای کیفیت بسیار پایین و یا حتی به طور کلی دیده نشوند.

sd9364-ehl_vair

 در این حالت برای جبران کم نوری محیط از LED های مادون قرمز موجود در دوربین استفاده می شود.  این LED ها فقط فضای محدود و ثابتی را پوشش می دهند، به خصوص اینکه در مورد دوربین های چرخشی این مشکل حاد تر می گردد و امکان تصویر برداری واضح در شب برای استفاده بهینه کاربران فراهم نمی گردد. لذا شرکتVivotek  اقدام به استفاده از تکنولوژی جدیدی با عنوان VAIR   جهت رفع این مشکل در دوربین های چرخشی نموده است. به عنوان نمونه دوربین مداربسته مدل SD-9364-EHL  با استفاده از این تکنولوژی قادر است  نور IR را به صورت خودکار با زاویه دید دوربین تنظیم نموده و در نتیجه در محیط های فاقد نور کلیه اشیاء موجود در حیطه دید دوربین را با کیفیت مطلوب تصویر برداری نماید.