سیستم های نظارت تصویری – TV Line

tv-line-cctv1

مفهوم TV Line در دوربین های آنالوگ چیست؟
تفکیک پذیری یا رزولوشن یکی از عوامل اصلی در تعیین کیفیت دوربین های مداربسته است. از آنجایی که در دوربین های مداربسته آنالوگ مفهوم پیکسل و رزولوشن مانند سیستم های دیجیتال و کامپیوتری بر مبنای پیکسل قابل بسط نیست، از یک واحد دیگر برای نشان دادن میزان تفکیک پذیری تصاویر دوربین های مداربسته استفاده می شود. این واحد تفکیک پذیری TV Line نام دارد. طبیعتاً هرچه میزان TV Line یک دوربین مداربسته بالاتر باشد تفکیک پذیری آن بالاتر است و هرچه تفکیک پذیری دوربین بالاتر باشد، جزئیات بیشتری در آن قابل مشاهده است.
برای اندازه گیری رزولوشن دوربین های مداربسته آنالوگ از صفحات تست مخصوص این کار استفاده می شود. بدین ترتیب که دوربین مدار بسته را در فاصله معینی از صفحه قرار داده و سپس سعی می شود در تصویر دوربین خطوط تصویر از یکدیگر تفکیک داده شود. در نهایت هر چه امکان تفکیک خطوط نزدیک به هم بیشتر باشد کیفیت دوربین مداربسته TV Line بالاتری خواهد داشت.
بر همین اساس دوربین های مداربسته ۱۰۰۰ TV Line سنسورهای تفکیک پذیری بالاتری نسبت به مدل های قبلی تر دارند.

نمایش خبرنامه