سیستم های نظارت تصویری – Resolution

Resolution.cctv

جزئیات موجود در یک تصویر به وسیله مشخصه‌ای به نام رزولوشن تعریف می‌گردد. هرچه فاصله کانونی لنز کوچک‌تر باشد، زاویه دید گسترده‌تر می گردد. در اغلب لنز‌ها، فاصله کانونی بزرگتر از ۹۰ درجه باعث نمایش تصاویر به صورت خمیده و منحنی شکل شده و تصاویر مذکور در لبه‌ها فشرده می‌گردند. لنز‌های تصحیح شده، فشردگی مذکور را ندارند بنابراین وضوح تصاویر در لبه‌های تصویر نیز حفظ می‌شود.
در دوربین های تحت شبکه کیفیت تصویر تحت عنوان تعداد کل پیکسل‌ها بیان می شود. به طور کلی رزولوشن عبارتست از حاصل تقسیم تعداد کل پیکسل‌ها بر عدد یک میلیون (بر حسب مگا پیکسل.)
رزولوشن می‌تواند سطح جزئیاتی باشد که یک تصویر قادر به ایجاد و یا ضبط و ذخیره آن می‌باشد. رزولوشن در حس‌گر تصاویر، بعنوان تعداد جفت خط‌ها به ازای هر میلی‌متر می‌باشد که به طور معمول توسط طراحان لنز‌ها و مهندسین اپتیک به کار می‌رود. هر چقدر تعداد کل پیکسل‌ها در یک سنسور تصویری افزایش یابد، اندازه پیکسل‌ها کوچک‌تر می‌شود و برای
دستیابی به بهترین فوکاس ، به لنز‌هایی با کیفیت بیشتر نیازخواهد بود. لنز‌های دارای کیفیت بالاتر ، در زمرۀ دوربین‌های مگاپیکسلی یا چند مگاپیکسلی قرار می‌گیرند و این موضوع به این معنی است که تصویر در محدوده رزولوشنی که دوربین برای آن طراحی شده است، شارپ و واضح است.

 نمایش خبرنامه