روتینگ توسط سوئیچ سیسکو

روتینگ توسط سوئیچ سیسکو

فعال کردن امکان روتینگ توسط سوئیچ لایه سه سیسکو

روتینگ امکان جالب و هیجان انگیزی برای یک سوئیج است، به تعبیری روتینگ فاصله میان سوئیچ و روتر را کمتر می کند. محصولات جدید سیسکو را نه می توان روتر نامید نه سوئیچ. برای مثال سری ۶۵۰۰ امکانات لایه یک تا هفت را در حد عالی ارائه می کند که این باعث میشود تصویر ذهنی کاربران نسبت به این محصولات تغییر یابد.

routing cisco

روتینگ قابلیتی است که ما منحصرا آن را در اختیار روتر های در محصولات سیسکو می پنداشتیم، اما با ارائه سوئیچ کاتالیست سیسکو ۳۵۵۰ ، و امکانات فوق العاده لایه ۳ آن نظرها تغییر کرد. در نگاه یک کارشناس شبکه سوئیچ لایه سه سیسکو ابزاری همه فن حریف است که پاسخگوی گستره وسیعی از نیازهای شبکه است، محدودیت تعداد پورت روتر را نداشته و همچنین از فناوری ASIC برای پردازش استفاده میکند که این باعث load کمتر و سرعت بیشتر می گردد. البته نباید این نکته را فراموش کرد که سوئیچ ها اساسا سوئیچ هستند و برای این کار بهینه سازی شده اند، برای مثال RAM سوئیچ ها قابل ارتقاء نبوده و از ماژول های WIC و NM و همچنین ارتباطات WAN و تکنولوژی های مربوط به آن پشتیبانی نمی کنند، در واقع سوئیچ ها با VLAN ها کاردارند و این امکانات روتینگی لایه سه ، این مزیت را به سوئیچ های سیسکو می بخشد که بتوانند ترافیک این VLAN ها را هم Route کنند .

روتینگ قابلیت بسیار مهمی بود که سیسکو از سری ۳۵۵۰ به سوئیچ های میان رده خود اضافه نمود که پس از آن ۳۵۶۰ با بهبود های فراوان و سپس سوئیچ سیسکو ۳۷۵۰ ، پادشاه سوئیچ های سیسکو با قابلیت های فراوان و قدرت بالا ، حلال مشکلات شبکه ها و مطلوب متخصصان شبکه گردید، بدین ترتیب که در اکثر پیاده سازی ها ، حضور سوئیچ سیسکو ۳۷۵۰ به عنوان جزئی بی بدیل از شبکه مشاهده می شود .

البته محدودیت های و تفاوت های زیادی بین یک روتر و یک سوئیچ لایه سه وجود دارد که نمی توان از آن چشم پوشی کرد و همیشه نیاز به یک روتر صرف در شبکه های حتی کوچک هم حس می شود برای مثال امکانات NAT کردن در سوئیچ های لایه سه وجود ندارد ، ولی با تمام این احوال ، امکانات dynamic routing و پشتیبانی از پروتکل های روتینگی مهمی مثل EIGRP – OSPF – BGP و همچنین استاتیک روتینگ ، Policy Based Routing امکانات ACL حرفه ای و QOS و تعداد زیادی از امکانات روتر ها در سوئیچ های لایه ۳ وجود داشته که با توجه به تعدد پورت ها، استفاده از آنها در بسیاری از ماموریت ها راه گشا خواهد بود .

واحد فروش شرکت فاراد رایانه پرداز آماده ارائه خدمات مشاوره در خصوص انتخاب سوئیچ و روتر مناسب در پروژه های همکاران و مصرف کنندگان محترم می باشد.

منبع : وب سایت شبکه