تکنولوژی Smart IR چیست؟

یکی از سوالات متداول که این روزها اکثر مصرف کنندگان / فروشندگان از مهندسین نظارت تصویری می پرسند این است که تکنولوژی Smart IR  چیست؟

SMART-IR-diagram

مادون قرمز هوشمند یا (Smart IR) یک تکنولوژی انحصاری برای دوربین های نظارت تصویری می باشد. کاربرد این تکنولوژی در دوربین های مداربسته دارای منبع مادون قرمز بسیار قوی می باشد و در اصل شدت تابش نور مادون قرمز را برای اجسام نزدیک به دوربین تنظیم می کند.

در دوربین هایی که فاقد این تکنولوژی هستند وقتی شخص و یا شیء به دوربین نزدیک می گردد به دلیل انعکاس شدید نور، تصویر خروجی فوق العاده پر نور تشکیل می شود. تکنولوژی   Smart IRشدت نور LED مادون قرمز را به گونه ای کاهش می دهد که تصاویر نزدیک بهتر دیده می شود. این تکنولوژی موجب درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎﻻ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ افزایش بازدهی سخت افزار در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﺎص از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه و ﺗﺸﺨﯿﺺ پلاک می گردد.

SMART-IR1

شرکت Vivotek به دلیل نیاز مصرف کنندگان و در جهت ارتقاء کیفیت تصاویر شب اقدام به توسعه و استفاده از تکنولوژی Smart IR در دوربین های مداربسته خود نموده است.