آشنایی با فیلتر IR Cut در دوربین مداربسته

وظایف فیلتر IR Cut

دوربین های مدار بسته ی دید در شب به گونه ای تولید می شوند که به غیر از امواج نور مرئی , امواج IR یا مادون قرمز را هم نمایش دهند . به این صورت که دوربین در شب از طریق LED های مادون قرمز آن منطقه را روشن کرده و تصاویر را ضبط می نماید.

ir-cut-filter

دوربین های مدار بسته دید در شب در طول روز به امواج IR یا مادون قرمز احتیاجی ندارد ولی این امواج را دریافت می نماید. از آنجایی که حجم این امواج در روز زیاد می باشد رنگ تصویر در دوربین های مدار بسته در طول روز غیر طبیعی به نظر می رسد که برای حل کردن این مشکل می توان از فیلتر ‏IR Cut استفاده نمایید.

نحوه ی عملکرد فیلتر IR Cut

عملکرد فیلتر IR Cut بسیار ساده می باشد . این فیلتر در روز به کار می افتد و اجازه ی ورود امواج مادون قرمز و رسیدن تصاویر به چیپ تصویر دوربین مدار بسته را نمی دهد و در شب زمانی که LED های مادون قرمز فعال می شوند فیلتر IR Cut غیر فعال می شود و امکان دریافت امواج مادون قرمز پدید می آید.

ir-cut-filter-1